Egna varumärken kopplat till sitt specifika arbetsområde


Våra verksamheter drivs under egna varumärken som är kopplade till olika specifika arbetsområden. Tjänstekoncepten är framförallt koncentrerade till boende i Nordvästra Skåne, medan våra produktverksamheter är mer av nationell karaktär.  


Klippotellet har sitt fokus på att hjälpa husägare att få en bekymmersfri gräsklippning, genom att arbeta med robotgräsklippare med tillhörande tjänster. Vi erbjuder installation, service, vinterförvaring, reparation och ombyggnation (”pimpning”) av robotgräsklippare samt försäljning av begagnade robotklippare. Vi är auktoriserade service- och installationspartners för Robomow robotgräsklippare i Nordvästra Skåne, och har ett nära samarbete med kompletterande lokala tjänsteföretag vad gäller trädgårdsorienterade tjänster.


Bjärehusvård har sitt fokus på hjälpa husägare att underhålla sin fastighet, genom att arbeta med rengörings- och ytbehandlingssystem med tillhörande tjänster. Vi erbjuder tak-,fasad-, och altanrengöring/behandling samt löpande underhållsabonnemang. Vi är auktoriserade partners för ”Grön-Fri” och ”Siio” behandlingar i Nordvästra Skåne och har ett nära samarbete med lokala tjänsteföretag vad gäller målning och mer trädgårdsorienterade tjänster.


Bjärebyggtjänst har sitt fokus på att hjälpa husägare att utföra pålitliga ROT byggnationer, genom att arbeta med kvalitetsstyrda och konkreta byggpaket till fasta priser. Vi erbjuder tak-, altan-, fönster-, och tillbehörsbyggpaket. Vi har ett nära samarbete med kompletterande lokala byggtjänsteföretag vad gäller arkitekter, konstruktörer, el, vvs, målning, murning mm.


Bjärehyrtjänst har sitt fokus på att hjälpa husägare att lösa tillfälliga behov av byggmaskiner, trivselprodukter och ytor för lagring. Vi erbjuder uthyrning av allt från byggställningar till mobila badtunnor.


Bjärestugan har sitt fokus på att hjälpa husägare att utveckla sina bo-, och biytor, genom att arbeta med gedigna komplementhus i olika former. Vi erbjuder en rad färdiga stug/bodpaket som levereras med montage, men vi kan även tillverka stugor helt utifrån kundens egna specifikation. 


Formtrappan har sitt fokus på att hjälpa husägaren att renovera sina gamla trappor på ett kostnadseffektivt sätt. Vi representerar Formtrappan AB (www.formtrappan.se) i Skåne och erbjuder kompletta lösningar för renovering av trätrappor.