Vi vill föra villaboendet in i nästa generation

 

Vår vision är att göra villaboendet ännu bättre och hjälpa till att föra det som koncept in i nästa generation. Ett boende lika enkelt som för en lägenhet fast med husets enorma potential vad gäller frihet, upplevelser och miljö.


Bakgrund

Att bo i villa eller ett s.k. småhus har ofta förknippats med en mängd måsten av praktisk karaktär såsom att klippa gräs, måla om mm, vilket har varit en naturlig del i själva konceptet "villaboende" som härstammar från ”egna hemrörelsen” från början av 1900-talet. Fortfarande anser många att det är ett avkopplande och ett kostnadseffektivt sätt att sköta sitt villaboende. Trenden går dock i motsatt riktning, när vi övergår till ett mer tjänsteorienterat samhälle i kombination med en snabb teknikutveckling. Det leder till en förskjutning av intresse och kunskap från praktiskt hantverk till mer teoretiskt, speciellt för den kommande yngre generationen. Samtidigt ökar ständigt vår aptit på bekvämlighet, trygghet och upplevelser, vilket även påverkar vår syn och krav på hur det skall vara att bo i vill. Villaboendet befinner sig för närvarande i en utvecklingsfas, med behov av en mängd nya produkter och tjänster för att kunna ta sig till nästa fas.


Affärsidé

Vår affärsidé är enkel och går ut på att utifrån ett helhetsperspektiv identifiera och på ett förtroendefullt sätt tillfredsställa de behov av nationella produkter och lokala tjänster som den nya generationens villaboende efterfrågar, med fokus på villa/fritidshusägare i Nordvästra Skåne.


Värderingar

Som serviceföretag är det naturligt för oss att våra kunder alltid står i centrum, för utan deras fulla förtroende kan vårt existensberättigande aldrig försvaras. Det är detta motto som styr vår verksamhet från utveckling fram till en enskild nöjd kund.


Företaget

Det är mot denna bakgrund som vi etablerade Bjäregruppen Träindustri AB "Bjäregruppen" under 2015, med ambitionen att ta oss an denna utmaning med dess möjligheter under de kommande åren.